Aktuālās pedagoģiskās vakances:

Rīgas 72. vidusskola piedāvā darbu:

– Dabaszinību skolotājs pamatskolā;

– Sporta un veselības skolotājs pamatskolā;

– Sociālo zinību skolotājs pamatskolā;

– Sākumskolas skolotājs;

– Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā.


Mēs piedāvājam mentora atbalstu, tehnoloģiski aprīkotu vidi, skolotāju supervīzijas un izglītības metodiķa atbalstu.

Mēs gribam atbalstīt katru skolotāju viņa izaugsmē!

Darba pienākumi:

Plānot un īstenot izglītības programmu atbilstoši noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (36 darba stundas).

Prasības:

Atbilstoši noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Darba samaksa:

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem pedagogu darba samaksas noteikumiem, sākot ar EUR 1374,00.

Ja Jūs velāties pievienoties mūsu komandai, sūtiet CV uz r72vs@riga.lv