Vadība

Direktors

Pāvels Pestovs

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena 13:30-17:00, kā arī citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67474744,  +371 67474755 (lietvedības pārzinis), e-pasts ppestovs@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā        E-klase.

Direktora vietniece izglītības  jomā 1.-3. kl.

Eleonora Romanovska

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: ceturtdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67474749, e-pasts eromanovska@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Direktora vietniece izglītības jomā 4.-6. kl.

Zinaīda Aleksejeva

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: piektdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67474754, e-pasts zaleksejeva@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Direktora vietnieks izglītības jomā 7.-9. kl.

Māris Zāģeris

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: piektdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni                     +371 67474755 (lietvedības pārzinis) e-pasts mzageris@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Direktora vietniece izglītības jomā 10.-12. kl.

Ilga Paula

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni+371 67474754, e-pasts ipaula@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Direktora vietnieks izglītības (IT) jomā

Vitālijs Borzovs

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena 10:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67474753, e-pasts vborzovs@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Sporta darba organizatore

Anastasija Gavrilova

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšana darba laikā, iepriekš piesakoties rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase, e-pasts agavrilova5@edu.riga.lv

Direktora vietnieks administrātīvi saimnieciskajā darbā

Aleksejs Petrovs

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena, ceturtdiena 10:00-14:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67474756, e-pasts apetrovs3@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā E-Klase.

Sporta kompleksa vadītājs

Sergejs Kiseļovs

Pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena, piektdiena 10:00-15:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni     +371 29418717, +371 67474756, e-pasts skiselovs2@edu.riga.lv