Uzņemšana 1. klasē

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai Rīgas 72. vidusskolas 1. klasē: ŠEIT.

Bērna uzņemšanas kārtība Rīgas skolās

Cien. vecāki!

Aicinam Jūs reģistrēt 5 un 6 gadu vecuma bērnus pretendentu uzņemšanai 1. klases sarakstā.

  1. Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu.

  2. Piereģistrēties var pirmdien iepriekš pieteiktos pa tālruni +371 6747 4749.

  3. Bērnu reģistrācijai nepieciešams:

   • vecāku  iesniegums;
   • bērna dzimšanas apliecība (Aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums).

Izglītības likums paredz, ka pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, tāpēc Rīgas pašvaldības skolām ir noteikti skolu mikrorajoni, kas šo noteikumu izpratnē ir Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajā iestādē. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un tiem piesaistītām skolām ir pieejama interneta vietnē Mikrorajonu informācijas sistēma.

Bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu. Pieteikties var vairākās izglītības iestādēs, taču priekšroka, komplektējot 1. klases, būs bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta skolas mikrorajonā un kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (27.01.2015., prot. Nr.48, 12.§)

Pieteikums reģistrācijai Rīgas 72. vidusskolas 1. klases pretendentu sarakstā

(elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu): ŠEIT.