Uzņemšana 1. klasē

Bērna pieteikšana 1. klasei Rīgas skolās

Bērna uzņemšanas kārtība Rīgas skolās

Topošajiem Rīgas 72.vidusskolas pirmklasniekiem un viņu vecākiem!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sagatavoja video materiālu par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0

Pēc 15. maija vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir:

 • 10 dienu laikā uz skolas e-pastu atsūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (vai atnest to personīgi uz skolu) par bērna uzņemšanu 1. klasē

vai

 • 10 dienu laikā ar interneta vietnes Latvija.lv starpniecību (autorizējoties ar internetbankas datiem un iestāžu sarakstā izvēloties Rīgas 72.vidusskolu) nosūtīt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli

vai

 • informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.

Ja radās jautājumi, tad gaidām jūsu zvanus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 pa tālruni +371 6747 4749.

Bērnu reģistrēšana un uzņemšana 1. klasē

Cien. vecāki!

Aicinam Jūs reģistrēt 5 un 6 gadu vecuma bērnus pretendentu uzņemšanai 1. klases sarakstā.

  1. Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu.

  2. Piereģistrēties var pirmdien iepriekš pieteiktos pa tālruni +371 6747 4749.

  3. Bērnu reģistrācijai nepieciešams:

   • vecāku  iesniegums;
   • bērna dzimšanas apliecība (Aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums).

Izglītības likums paredz, ka pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, tāpēc Rīgas pašvaldības skolām ir noteikti skolu mikrorajoni, kas šo noteikumu izpratnē ir Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajā iestādē. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un tiem piesaistītām skolām ir pieejama interneta vietnē Mikrorajonu informācijas sistēma.

Bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu. Pieteikties var vairākās izglītības iestādēs, taču priekšroka, komplektējot 1. klases, būs bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta skolas mikrorajonā un kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (27.01.2015., prot. Nr.48, 12.§)