Uzņemšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapas

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē

 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs