Uzņemšana 10. klasē

Paldies visiem, kas izvēlējās mūsu skolu!

Laipni aicināti Rīgas 72. vidusskolā!

 
Prasības uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē:

Uz brīvajām vietām 10. klasē 2023./2024. mācību gadā tiek uzņemti skolēni no pretendentu saraksta konkursa kārtībā, ja izglītojamā mācību sasniegumu vērtējums vienā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā ir zemāks par 35%, bez iespējas attiecīgo mācību priekšmetu izvēlēties padziļinātajai apguvei.

 

Nākamajiem 10.klašu skolēniem skola piedāvā 2 variantus:

_______________________________________________________________________________

10. un 11. klasē mācīties Ķīmiju, Fiziku, Bioloģiju, Ģeogrāfiju

un izvēlēties 3 padziļinātos kursus:

Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Matemātika II,

Angļu valoda II, Vēsture II,

Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II

Specializētie kursi izvēlei: Valsts aizsardzības mācība, Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati

_______________________________________________________________________________

10. un 11. klasē mācīties Dabaszinības

un izvēlēties 3 padziļinātos kursus:

Matemātika II, Angļu valoda II, Vēsture II,

Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II

Specializētie kursi izvēlei: Valsts aizsardzības mācība, Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati 

_______________________________________________________________________________

Iepazīstes ar piedāvātajiem 14 kursu komplektiem var ŠEIT.

_______________________________________________________________________________

Prasības uzņemšanai Rīgas 72. vidusskolas 10.klasē:

1. Centralizēto eksāmenu par pamatizglītību rezultāti – 35% un vairāk;

2. Latviešu valoda un literatūra – gada vērtējums, beidzot 9.klasi – vismaz 5 balles Ja

skolēns nav kārtojis centralizētos eksāmenus, tad uzņemšana notiek uz brīvajām vietām.

 
 

 

Kontaktinformācija: r72vs@riga.lv , 67268984, 28347295