Uzņemšana 10. klasē

Pateicamies visiem, kas izvēlējās Rīgas 72. vidusskolu

mācībām 10.klasē 2023./2024. mācību gadā.


Laipni aicināti Rīgas 72. vidusskolā!

Nākamajiem 10.klašu skolēniem skola piedāvā 2 variantus:

___________________________________________________________________________________________________________


10. un 11. klasē mācīties Ķīmiju, Fiziku, Bioloģiju, Ģeogrāfiju

un izvēlēties 3 padziļinātos kursus:


Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Matemātika II, Angļu valoda II, Vēsture II,

Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II

Specializētie kursi izvēlei: Valsts aizsardzības mācība, Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati

___________________________________________________________________________________________________________


10. un 11. klasē mācīties Dabaszinības

un izvēlēties 3 padziļinātos kursus:


Matemātika II, Angļu valoda II, Vēsture II, Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II

Specializētie kursi izvēlei: Valsts aizsardzības mācība, Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati

___________________________________________________________________________________________________________

 

Iepazīstes ar piedāvātajiem 14 kursu komplektiem var ŠEIT.

___________________________________________________________________________________________________________

Prasības uzņemšanai Rīgas 72. vidusskolas 10.klasē:

1. Centralizēto eksāmenu par pamatizglītību rezultāti – 35% un vairāk;

2. Latviešu valoda un literatūra – gada vērtējums, beidzot 9.klasi – vismaz 5 balles Ja

skolēns nav kārtojis centralizētos eksāmenus, tad uzņemšana notiek uz brīvajām vietām.

Kontaktinformācija: r72vs@riga.lv , +371 6747 4754, +371 2834 7295