• 2021./2022. m. g. Rīgas pilsētas olimpiādes Priekšmets Vieta Skolēna vārds, uzvārds, klase Skolotāja vārds, uzvārds Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programma) 2.vieta Julija Musolina, 8.e klase Ingrīda Kļava Vēsture Atzinība Marija Kuzmina, 10.b klase Irina Anzuļeviča Bioloģija 1. vieta Vladislava Moļeva, 9.a klase Nadežda Maļiņina Fizika......