Šogad skolā ir ievesta “PROMEHS Garīgās veselības veicināšanas programma”.

Šogad skolā ir ievesta “PROMEHS Garīgās veselības veicināšanas programma” (Promoting Mental Health at Schools PROMEHS).

PROMEHS ir pirmā garīgās veselības veicināšanas programma, kas izstrādāta, sadarbojoties pētniekiem, zinātniskām apvienībām un izglītības politikas veidotājiem no 7 Eiropas valstīm: Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Maltas, Portugāles un Rumānijas.

Garīgās veselības veicināšanas programma ietver trīs tēmas: sociāli emocionālās mācīšanās veicināšanu, dzīvesspēka sekmēšanu un sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu mazināšanu. Šīs trīs tēmas tiek attiecinātas uz visam skolēnu vecuma grupām.

Klases stundu laikā prasmes tiek mācītas pilnībā izstrādātās vecumam atbilstošās nodarbībās.

Nodarbības ietver interesantus stāstus, spēles, kustību aktivitātes, dziesmas, tiešsaistes resursus utt.