Skolas padome

Skolas padomes mērķis

 

 

Skolas padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, skolēnu, vecāku un Rīgas valstspilsētas pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

 

 

 

Skolas padomes darbību regulē:

Izglītības likums

 

Rīgas 72. vidusskolas padomes reglaments

Padomes sastāvs


1. viens katras klases (1.-12. kl.) skolēnu večaku pārstāvis (ievēlē uz vienu gadu);

2. divi pedagogu pārstāvji;

2. divi skolēni, pašpārvaldes pārstāvji;

3. skolas direktors.

Padomes priekšsēdētāja: Zita Purene