Professionālā kompetenču pilnveide

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
2022. gada NOVEMBRIS