Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024. mācību gadam

Labdien!

 

Informējam, ka Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024. mācību gadam. Papildus informējam, ka saskaņā ar Rīgas Domes 23.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 01.09.2023., un, atbilstoši ēdinātāja noslēgtajam Iepirkuma līgumam, ir apstiprinātas jaunas ēdināšanas pakalpojuma cenas, ar kurām varat iepazīties, slēdzot distances līgumu.

 

Ja jums jau ir ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jāveic distances līguma noslēgšana, atbilstoši šai instrukcijai:

 

Ja jums nav izveidots ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jādodas uz https://pusdienlaiks.lv, jāizveido konts, jāpievieno tam izglītojamais un jānoslēdz distances līgums, atbilstoši šai instrukcijai:

 

Ja Jūsu bērnam ir piešķirtas brīvpusdienas (t.sk. 1-4. klašu skolēniem), tad Jums pašreiz nekas nav jādara, jo bezmaksas ēdināšana tiks piemērota automātiski.

 

Visas detalizētās instrukcijas par to, kā pievienot bērnu un noslēgt līgumu ir atrodamas šeit: https://pusdienlaiks.lv/faq/1/25

 

Tehnisku problēmu un neskaidrību  gadījumā lūdzam sazināties ar Pusdienlaiks.lv atbalstu: atbalsts@pusdienlaiks.lv

 

Jautājumos par distances līguma noteikumiem lūdzam sazināties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju SIA “Fristar”, e-pasts fristar@inbox.lv

 

Ar cieņu,

Skolas administrācija