Olimpiādes

Valsts izglītības satura centra 24.08.2022. Rīkojums Nr. 25.1.-04/43


Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2022./2023. mācību gadā