"Slavas minūte"

2018./2019. m. g.

"Slavas minūte - 2019"

2017./2018. m.g.

"Slavas minūte - 2019"

Direktora vietnice audzināšanas darbā
Rita Buhtejeva