Valsts svētki

2021./2022. m.g.

"Latvija manā sirdī"

Šogad Valsts svētkiem veltīta akcija: "Latvija manā sirdī."

Lāčplēša diena

Skolēni nolēma atbalstīt 11.novembra tradīciju - iedegt sveci Lāčplēša dienā.

2020./2021. m.g.

Patriotiskās dienas Rīgas 72. vidusskolā

102. Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Rīgas 72. vidusskola izsludina Patriotiskās dienas, kas notiks no 10. līdz 20. novembrim.

Šī projekta ietvaros skolā norisināsies virkne svinīgu un izglītojošu pasākumu, kas veltīti Lāčplēša dienai (11. novembris) un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai (18. novembrim):

 • Izstāde "Latvijā ir manas mājas" ( 1.— 9. klases skolēni) – skolas vestibilā;
 • Flešmobs “Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā” (1. – 6. klases skolēni) – 1. mācību priekšmeta stunda 17. novembrī;
 • Akcija "Mūs vieno Latvju zeme!" ( skolēni, vecāki, skolas darbinieki) – pretī skolas ieejai ikviens zaros var iesiet lentīti Latvijas karoga krāsā;
 • Lāčplēša dienas akcija "Iedegsim sveci par Latviju!" (1. – 6. klašu skolēni) – Pie Ausekļa akmens skolas pagalmā;
 • Valodu jomas mācību priekšmetos - literārais fotokonkurss “Te es esmu laimīgs” (5. – 12. klases skolēni) – attālinātās un klātienes mācību stundas latviešu, angļu, vācu un krievu valodā;
 • Vēstures mācību priekšmetos: plakātu konkurss “Mana Latvija” (8. – 9.klases skolēni) – skolas gaiteņos un klašu telpās; Eseju konkurss (10. – 12. klašu skolēni);
 • Fotokonkurss “Te es esmu laimīgs” (visiem) – 72. vsk Facebook profilā;
 • Sporta stundās notiks jautrie starti “Lāčplēsis - stiprs, ātrs, veikls” (1. – 4. klašu skolēni );
 • Sacensības "Stiprs kā Lāčplēsis” (5. -6. klašu skolēni);
 • Prezentācija “Latvijas Sporta slava” (7. -12. klašu skolēni) – attālinātās sporta stundas;
 • Tikšanās bibliotēkā - «Mana Latvija: himnas, karoga, svētku vēsture (2. klases) - ārpusstundu pasākums;
 • Tikšanās bibliotēkā - «Daba – mūsu bagātība: nacionālie parki Latvijā” (3.kl.) - ārpusstundu pasākums.

Jaukus svētkus, un lai viss izdodas!

"Latvijā ir manas mājas"

2019./2020. m.g.

Sveicam 18.novembrī!

Lāčplēša diena

11.novembrī mūsu skolā notika sacensības "Stiprais jaunietis", kur 9.-12.kl. jaunieši sacenšas spēka vingrinājumos. Visstiprākie jaunieši skolā - Daniels Gontars (10.b), Ņikita Amtmanis (11.b), Daniels Ponomarjovs (11.a), Maksims Matvejuks (11.a), Vladimirs Ivanovs (12.b), Aleksandrs Zverevs (9.c).

Vairāk bildes skatīties šeit.

"Iedegsim sveci par Latviju!"

Šorīt, 11.novembrī, latviešu valodas skolotājas, sadarbībā ar Skolēnu pašpārvaldi, rīkoja akciju "Iedegsim sveci par Latviju!".

Akcija veltīta Lāčplēša dienas 100 gadu jubilejai un svētku nedēļas sākumam.

Akcijā piedalījās gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni kopā ar savām skolotājām.

Vairāk bildes skatīties šeit.

Mūs vieno Latvija

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

/Lūcija Sāgameža-Nāgele, 1945/

Lāčplēša diena

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
Līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
Mazo Latviju – lielākas nav!

/L. Briedis/

Sveicam Lāčplēša dienā!

Pasākumu kalendārs

11.novembris – Lāčplēša diena.

18.novembris – Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena.

04. - 15.11.19. – tematiskās klases stundas. (atb. - kl. audzinātāji 1.-12.kl.)

28. - 30.10.19. – mācību ekskursijas Latvijas Kara muzejā 9.kl. un 12.kl. - “Lāčplēša diena - 100” - “Bermontiāde”. (“Skolas soma”, atb. – vēstures sk. I. Anzuļeviča, klašu audzinātāji 9.kl. un 12.kl.)

05.11.19. un 07.11.19. - mācību ekskursijas Latvijas Kara muzejā 6.kl. - “Lāčplēša diena - 100” - “Kā kļūt par karavīru”. (“Skolas soma”, atb. – vēstures sk. Z. Aleksejeva un klašu audzinātāji 6.kl.)

05. - 06.11.19. - mācību ekskursijas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 7.kl. - “Lāčplēša diena - 100” - “Mana Latvija”. (“Skolas soma”, atb. – vēstures sk. R. Buhtejeva un klašu audzinātāji 7.kl.)

08. - 19.11.19. - Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido un piedāvā mūsu skolai - ceļojošo izstādi. Tēma - "Latvijas Valsts prezidenti” - skolas vestibilā. (atb. R.Buhtejeva, vēstures skolotāji un klašu audzinātāji 1. - 12.kl.)

14.11.19. (ceturtdiena) **aktu zāle – svētku koncerti “Tev, Latvija”
2.kl. - 4.st. (10.30.-11.10.);
3.kl. – 5.st. (11.30.-12.10.);
5.kl. – 6.st. (12.30.-13.10.), atb. - D. Bērziņa, M. Priļepska, M. Ungure, R. Buhtejeva un klašu audzinātāji.

15.11.19. (piektdiena) **aktu zāle – svētku koncerts “Tev, Latvija ” (atb. - skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji 9. - 12.kl. un O. Portnova.)

20.11.19. (trešdiena) – 9. - 12.kl. skatās filmu “Dvēseļu putenis”. («Метель душ» - историческая военная драма о латышских стрелках, atb. - klašu audzinātāji 9. - 12.kl., “Skolas soma”)

Lāčplēša diena

11.novembrī mūsu skola svinēs Lāčplēša dienu.

9.-12.Kl jaunieši tiek aicināti sporta zālē, lai paradītu savas prasmes!

Nolikums - sporta svētki "Stiprais jaunietis" (11.11.2019., plkst. 10:10)

2018./2019. m.g.

Latvijai - 100

Ir pagājis Latvijas simtgades mēnesis, kura laikā mūsu skolā notika vairāki nozīmīgi pasākumi.

Sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās apsveikumu rakstīšanā un noformēšanā, dzejas deklamēšanā, noskatījās un apsprieda Latvijas bērnu filmas. 16.novembrī aktu zālē notika svētku pasākumi katrai sākumskolas klašu grupai.

1.klasēs - "Dzimšanas diena"

2.klasēs - "Daudz laimes, Latvija!"

3.klasēs - "Mana Latvija"

4.klasēs - "Skaista mana tēvu zeme!"

Patriotiskās klases stundas un svētku pasākumi tika organizēti arī pamatskolas skolēniem, kuri bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus. Viņi deklamēja Latvijai veltītus dzejoļus, dziedāja dziesmas un dejoja.

Mūsu skolas svētki

11.novembris – Lāčplēša diena.

18.novembris – Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena.

08.11.(ceturtd.) – 9.00.-13.00. - mācību ekskursijas 6.kl. “Lāčplēša diena ”(Ādažu bāzē pie Latvijas armijā) atb. - klašu audzinātāji 6.kl.

09.11.( piektd.) – 7.15.- 8.00. – “Lāčplēša diena”- skolas vestibilā – “Dzied latviešu strēlnieki”.
atb. - L. Jerjomins

15.-16.11. **7.00 – 8.00. – Skolēnu pašpārvaldes akcija – dejas un dziesmas skolas vestibilā “Tev, Latvija - 100!”. atb. - L. Jerjomins

16.11.(piektd.) **aktu zāle – svētku koncerti “Tev, Latvija - 100!” (1.-4.kl.)
1.kl. – 3.st.; 2.kl. - 2.st.; 3.kl. – 4.st.; 4.kl. – 5.st.
atb. - D.Bērziņa, M. Akanajeva, M. Ungure, R. Buhtejeva un klašu audzinātāji 1.-4.kl.

13.11.(otrd.) *aktu zāle – 5.kl.- 6st. un 6.kl.- 7st. – svētku koncerti “Tev, Latvija - 100!”
atb. - D.Bērziņa, M. Akanajeva, M. Ungure, R. Buhtejeva un klašu audzinātāji 5.-6.kl.

15.11.(ceturtd.) *aktu z. – 7.kl.- 6st. un 8.kl.- 7st. – svētku koncerti “Tev, Latvija - 100!”
atb. - D. Bērziņa, M. Akanajeva, M. Ungure, R. Buhtejeva un klašu audzinātāji 7.-8.kl.

16.11.(piekt.) *aktu z. – 9.kl.- 7st. un 10.-12.kl.- 8st. – svētku koncerti “Tev, Latvija - 100!”
atb. - klašu audzinātāji 9.kl. un 10.-12.kl., un R. Buhtejeva, L. Jerjomins , I. Anzuļeviča

Vairāk bildes skatīties šeit.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido un piedāvā mūsu skolai - ceļojošo izstādi. Izstādes formāts ir lieli informatīvi stendi, kas ir apskatāmi no abām pusēm. Stendos ir izkārtots bagātīgs ilustratīvais materiāls un teksta informācija.

Tēma bija - "Ceļā uz Latvijas brīvību” - skolas vestibilā 05.11.-19.11.2018.

Izstāde atspoguļo nelielu, bet ļoti nozīmīgu periodu Latvijas vēsturē no 1987. līdz 1991. gadam. Trešās atmodas rezultātā Latvija atjaunoja valstisko neatkarību un šīs laika posms kļuva par vēsturisku pagriezienu. Viena no svarīgām Trešās atmodas laika iezīmēm bija radikālas pārmaiņas, 20. gs. Latvijas vēstures interpretāciju pārskatīšana, tādēļ izstādē sniegts ieskats Latvijas izšķirīgajos brīžos no Latvijas Republikas proklamēšanas līdz latviešu bēgļu gaitām Rietumvalstīs pēc 2. pasaules kara. Izstādē izmantotie LNVM krājuma materiāli (fotogrāfijas, dokumenti) liecina, ka atmiņas par neatkarīgās Latvijas Republikas sasniegumiem un nacionālā valstiskuma ideja tika saglabāta arī okupācijas laikā gan Padomju Latvijā, gan emigrācijā. Īpaša uzmanība izstādē veltīta Latvijas Tautas frontes vēsturei, tās izveidei, mērķu un prasību evolūcijai, darbības metodēm un organizētajiem pasākumiem.

Учителя истории школы и классные руководители во время уроков, классных часов использовали материал выставки – проводили беседы, давали задания и вопросы, которые привлекали к самостоятельному знакомству с выставкой - с визуальным историческим источником из Национального музея истории Латвии.

Liels paldies visiem, kas piedalījās 100 Latvijas svētku sagatavošanā un vadīšana – Aiga Aleksandrova, Irina Anzuļeviča, Brigita Baškirova, Daila Bērziņa, Zorina Borzova, Inga Jansone, Natālja Kočkareva, Anna Leščinska, Ināra Mitkus, Dina Ozola, Aleksejs Petrovs, Inese Pugačevska, Ralda Putniņa, Eleonora Romanovska, Elita Rosecka, Inga Smirnova, Skaidrīte Svarcēviča, Inga Zavgorodņaja, Milana Akanajeva, Marina Ungure – Zinčenko.

Paldies par sadarbību!

2017./2018. m.g.

Latvijas vēstures un kultūras dienas
"Kas mūsu valsti stipru dara." - 2017

11.novembris - Lāčplēša diena.

18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

14.11.17.(aktu zāle) Daiļlasītāju konkurss “Mana Latvija”.

1.- 4.kl. 1.-2.kl. – 17.11.17.(aktu zālē) 4.st.- 1 kl. un 5.st.- 2.kl. svētku pasākums “Mēs-Latvijas bērni” (atb.sk.D.Bērziņa, M.Akanajeva, N.Kočkareva, M.Ungure)

2.e kl. – Apsveikumi Latvijai dzimšanas dienā. Izstāde pie aktu zāles(I.Jansone, J.Mitkus)

3.-4.kl. – Erudīcijas spēle “Zini vai mini Latvija” (pa klasēm).

3.-4.kl. – “Mēs un latviešu filmu kinovaroņi”- foto izstāde (atb.sk.I.Jansone)

4.d kl.- 03.11. un 10.11.17. izbraukuma- spēle “Orientēšanās Vecrīga” (atb.sk.I.Jansone, I.Samsonova)

5.c kl. – Grupu darbs “Mēs Latvijā” – aktivitāte klasē. (atb.sk.S.Svarcēviča)

5.e kl. – 09.11.17. – Lentīšu locīšana Kara muzejā.(atb.sk.R.Putniņa)

6.,7.,9. Kl. – grupu darbs klasēs “Kas mūsu valsti stipru dara”- darbu izstāde skolas gaiteņos. (pie latv.val.kab.un atb.sk.latv.val.)

8.kl. – 16.11.17.(aktu zālē) 14.15.-14.55.(8.st.)Viktorīna “Mana Latvija” (atb.sk.D.Ozola un M.Miņina)

10.-12.kl. – “Kas mūsu valsti stipru dara”- skolēnu radošo darbu izstāde. (atb.sk.M.Miņina un A.Aleksandrova)

09.11.17. – mācību ekskursija Latvijas Nacionālā muzeja 7.klases – tēma “Viduslaiku bruņinieki.” (atb. sk.R.Buhtejeva un kl.audz.).

13.-17.11.17. - Izstāde 5.klases “Mana Latvija.” (atb.sk. R.Buhtejeva)

13.-17.11.17. - “Mana ģimene Latvijā.” 6.klases (atb.sk. Z.Aleksejeva)

06.-17.11.17. – 8.klases. Eseja “Manаs ģimenes ieguldījums Latvijas attīstībā” (atb. sk.L.Jerjomins)

06.-16.11.17. – 9.-12.klases “Vēsture vienā kadrā”(atb. sk.I.Anzuļeviča)

15.11.17. – aktu zāle 10.-12.kl. (5.st. 11.30.)

16.11.17. – aktu zāle 9.kl. (9.st. 15.00.)