Ekoloģijas svētki

2016./2017. m.g.

Ekoloģijas dienas

Mēs par tīru Latviju! Fantazējam un radām!!!

Vairāk bildes var apskatīties šeit.