Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir pasākumu kopums izglītības iestādē, lai
1. sekmētu skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicinātu mērķtiecīgu karjeras mērķu izvirzīšanu un karjeras izvēli;
2. sekmētu skolēnu personības attīstību, veicinot dzīvei un karjerai nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidi;
3. sniegtu metodisko atbalstu pedagogiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personālam un skolas administrācijai karjeras izglītības jautājumos mācību procesā;
4. sniegtu atbalstu izglītojamo vecākiem karjeras jautājumos.
 
Rīgas 72.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants ir Nataļja Pučinska-Goršentova.
 
Pieteikties konsultācijai var, atnākot uz skolas bibliotēku pie karjeras konsultanta (52.kab.) vai rakstot e-klasē Nataļjai Pučinskai-Goršentovai.

Konsultāciju laiki – darba dienās (Pirmdiena – Piektdiena) no plkst. 8:00 – līdz 16:30.