Bibliotēka

Rīgas 72.vidusskolas bibliotēkas pamatuzdevumi:
• mācību procesa nodrošināšana ar informācijas resursiem atbilstoši izglītības programmām;
• bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana;
• skolēnu radošās, intelektuālas un emocionālas attīstības sekmēšana;
• lasītprasmes veicināšana;
• informācijas kritiskas novērtēšanas iemaņu veidošana.

Bibliotēka atrodas 3. stāvā 52. kabinetā.

 

 

 

 

 

 

Bibliotekāres:

Jeļena Kovale, e-pasts: jkovale@edu.riga.lv

Tatjana Meļņičenko, e-pasts: tmelnicenko@edu.riga.lv  

Nataļja Pučinska-Goršentova, e-pasts: npucinskagorsento@edu.riga.lv    

 

Bibliotēkā ir abonements, lasītava, mācību un nozares grāmatu krātuves.

Pašlaik Rīgas 72.vidusskolas bibliotēkā ir pāri 20 000 grāmatu latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Starp tām ir mācību grāmatas, daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.

Jebkurš skolēns, pedagogs vai skolas darbinieks var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Abonementā uz mājām var paņemt grāmatas lasīšanai uz divām nedēļām.

Rīgas 72.vidusskolas bibliotēkā var izmantot 15 datorus ar bezmaksas interneta pieslēgumu.

2023/2024.gadā skolā abonēti šādi preses izdevumi: Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne un Leģendas.

 

Rīgas 72. vidusskolā ir abonētas šādas mācību platformas:

Māconis (Zvaigzne ABC)  – https://maconis.zvaigzne.lv – apgāda “Zvaigzne ABC” mācību grāmatas (pieslēgšanās ar E-klases kontu).

Soma.lv (Lielvārds)  – https://soma.lv apgāda “Lielvārds” mācību grāmatas (pieslēgšanās ar E-klases kontu).

Uzdevumi.lv – https://www.uzdevumi.lv 

Letonika.lv – https://letonika.lv (pieslēgšanās ar E-klases kontu).

 

Atbalsta materiāli:
Latvijas Nacionālā bibliotēka: https://lnb.lv/
Rīgas Centrālā bibliotēka: https://www.rcb.lv/
EBSCO: https://search.ebscohost.com/
Digitālā bibliotēka: https://digitalabiblioteka.lv/
Europeana: https://www.europeana.eu/lv
Britannica School: https://school.eb.co.uk/
Satori: https://satori.lv/index.php
Project Gutenberg: https://www.everand.com/

Rīgas 72. vidusskolas mācību literatūras saraksts ŠEIT.