Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbības

2022./2023. m.g.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā rakstiskai aizpildīšanai.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā elektroniskai aizpildīšanai.

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu rakstiski un iesniegt to interešu izglītības pedagogam vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu r72vs@riga.lv.

Rīgas 72. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2022./2023. m. g.