Interešu izglītība

Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņiem

  • Lai pieteiktos pulciņam, jāspiež uz vārda Pieteikties tabulā. Skolēni interešu izglītības pulciņos tiks uzņemti pabeigtas reģistrācijas secībā.
  • Interešu programmu dalībnieki, kas tika pieteikti elektroniski, par kuriem jau ir iesniegts iesniegums, var apmeklēt nodarbības.
  • Tie, kas netika interešu izglītības programmas grupā, var pieteikties pie interešu izglītības pedagoga pretendentos. Ja atbrīvosies vieta, pedagogs jūs uzaicinās.

Interešu izglītības iesniegumi

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā rakstiskai aizpildīšanai.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā elektroniskai aizpildīšanai.

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu rakstiski un iesniegt to interešu izglītības pedagogam vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu r72vs@riga.lv.

Rīgas 72. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2023./2024. m.g.

Šajos laikos organizētās interešu izglītības nodarbības tiek finansētas no pašvaldības un vecākiem ir bezmaksas.