Interešu izglītība

Pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņiem

Lai pieteiktos pulciņam, jāspiež uz vārda Pieteikties tabulā.

Skolēni interešu izglītības pulciņos tiks uzņemti pabeigtas reģistrācijas secībā.

Rīgas 72. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2023./2024. m.g.

Šajos laikos organizētās interešu izglītības nodarbības tiek finansētas no pašvaldības un vecākiem ir bezmaksas.

Interešu izglītības iesniegumi

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā rakstiskai aizpildīšanai.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā elektroniskai aizpildīšanai.

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu rakstiski un iesniegt to interešu izglītības pedagogam vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu r72vs@riga.lv.