Interešu izglītība

Pulciņi un studijas mūsu skolā

2021./2022. m.g.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu interešu izglītības programmā.

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu un elektroniski nosūtīt to mykoob interešu izglītības programmas vadītājām.

Covid-19 laikā iesniegums, ko saņemsim no jūsu mykoob profila, būs derīgs bez paraksta. Paldies!

Nodarbību sākums no 2021.gada 06.septembra.

Interešu izglītības nodarbības 2021./2022.m.g. – šeit.

Par pulciņiem

Deju grupa “Okey”

Aicinām visus skolēnus (1-9 klase) apmeklēt mūsdienu deju grupu „Okey”, lai apgūtu hip hop un mūsdienu deju pamatus, pilveidotu dejot prasmi, akrobātiku, ritma izjūtu, kā arī uzstāties uz skatuves dažādos koncertos un pasākumos.

Nodarbības ir bezmaksas.

Nodarbības notiek Rīgas 72. vidusskola (Ikšķiles iela 6)

otrdienās plkst.15.30 – 17.25 aktu zālē

ceturtdienās plkst. 15.30 – 17.00 aktu zālē

Mūsdienu deju grupas „Okey” vadītāja: Inguna Cakule

Kontakttālrunis: 29551783

Estrādes dejas “Flash”

Pedagoga un horeogrāfa Marinas Ungures vadītais Deju kolektīvs “Flash” dibināts 2013. gadā.

Dalībnieki dejo šādos stilos: mūsdienu deja; estrādes deja; bērnu deja.

Nodarbību pamatā ir klasiskā deja, notiek partera vingrošanas stundas un vingrošanas elementu apguve.

Nodarbībās atmosfēra vienmēr ir radoša un draudzīga, kas iedvesmo ne tikai pedagogus, bet arī pašus kolektīva dalībniekus.

Mūsdienu deju kolektīva “Flash 1”
Nodarbības laiks:

Otrdien- 17:30-18:10

Ceturtdien – 16:45 – 18:10

Mūsdienu deju kolektīva “Flash 2”

Nodarbības laiks:

Pirmdien – 16:00 – 18:10

Trešdien– 16:00 – 18:10

Deju kolektīva “Flash” piedalīšanās konkursos un panākumi:

2020 – pavasaris (*.doc)

2019 – pavasaris, 2020 – rudens (*.doc)

„Bizantijas māksla”

Rīgas 72. vidusskolas Vizuālas mākslas pulciņš „Bizantijas māksla” Aicina 1-7 klases skolēnus uz interesantām un radošām nodarbībām.

Nodarbībās laikā skolēni:

  • Zīme;
  • Glezno;
  • Veido mozaīkas;
  • Apgūtu zeltīšanas tehniku;
  • Veido grāmatu miniatūras;
  • Paplašina savas zināšanas par kristīgās pasaules mākslu, kultūru, vēsturi;
  • Iemācās saprast reliģisko valodu un simbolu specifiku;
  • Attīsta estētisko gaumi un radošo domāšanu.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā Otrdienās un Piektdienās no 15:00 līdz 17:00 6. kab.

Nodarbības ir bezmaksas.

Karīna 29336852

“Mīkstas rotaļlietas”

Vairāk informācijas var atrast šeit.

“Dizains”

Vairāk informācijas var atrast šeit.