Iepirkumi

2024. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2024. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2024. gadam

Iepirkums “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi”

2024. gads

Protokols Nr.2

2023. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2023. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2023. gadam

Iepirkums “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi”

2023. gads

Iepirkuma nolikums

Protokols Nr.1

Protokols Nr.2

Remontdarbu līgums (PDF)

Remontdarbu līgums (EDOC)

2022. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2022. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2022. gadam

 

 

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu nolikums

2022. gads

Iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” nolikums

Rīgas 72. vidusskolas remontdarbu līgums

2022. gads

Remontdarbu līgums

2020. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2020. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2020. gadam

2018. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2018. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2018. gadam

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

2018. gads

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

2017. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2017. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2017. gadam

2016. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkums

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sporta nometnes “Nereta 2016” identifikācijas Nr. R72VS 2016/3 un iepirkums “Par izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sporta nometnes “Nereta 2016”, identifikācijas Nr. R72VS 2016/4

komisijas sēdes protokols Nr.9, Rīgā, 2016. gada 19.maijā

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

Rīgas 72. vidusskolas iepirkums “Rīgas 72. vidusskolas remontdarbi”, identifikācijas Nr. R72VS2016/1

komisijas sēdes protokols Nr.6, Rīgā, 2016. gada 05.maijā

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

2016. gads

Komisijas sēdes protokols Nr.3 (Rīgā, 2016. gada 19.aprīlī

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

Līgums iepirkumam “Rīgas 72. vidusskolas remontdarbi”, identifikācijas Nr. R72VS2016/2

Līgums Nr. 72/1605, Rīga, 2016. gada 16.maijā

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

Līgums iepirkumam “Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi”, identifikācijas Nr. R72VS2016/1

Līgums Nr. 72/25, Rīga, 2016. gada 25.aprīlī

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

 

Iepirkuma priekšmets – Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi:

1.iepirkuma daļa – Kāpņu telpu remonts, mācību telpu Nr.3.,28.,30.,49. remonts;

2.iepirkuma daļa – Lielā baseina tvertnes flīžu šuvju remonts.

Instrukcija pretendentiem

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

Rīgas 72. vidusskolas iepirkums “Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi”, identifikācijas Nr. R72VS2016/2

komisijas sēdes protokols Nr.7, Rīgā, 2016. gada 06.maijā

Rīgas 72. vidusskolas instrukcija pretendentiem 2

2016. gads

Instrukcija pretendentiem 2

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns

2016. gads

Līgums Nr. 72/1605, Rīga, 2016. gada 16.maijā