Šogad mūsu skolai 50 – ielūgums

Cienījamie kolēģi, kas strādā un strādāja Rīgas 72. vidusskolā!

Dārgie visu gadu absolventi!

Šogad mūsu skolai 50

2023. gada 20. oktobrī skolā tiek rīkotas jubilejas svinības un absolventu tikšanās. Plkst. 16:00 skolas aktu zālē notiks pasākuma svinīgā daļa. No plkst. 18:00 gaidām absolventus. Skolas telpas būs sadalītas pēc izlaiduma gadiem un klases audzinātājiem. Telpu sadalījums tiks publicēts un izvietots skolas vestibilā 1. stāvā.

Gaidām visus, kam skolas gadi, skolotāji un klases biedri mitinās siltajās atmiņās, kas vēlas šoruden satikties skolas telpās.

No plkst. 19:30 skolas aktu zālē būs jums veltītais atpūtas un atmiņu vakars.

Kolēģi un absolventi, kam nav iespējas 20.10.2023. būt skolas jubilejas svinībās, mēs piedāvājam jums ierakstīt savu video sveicienu un atsūtīt failiem.lv izvietotā video saiti uz r72vs@riga.lv. Tas tiks atskaņots skolas aktu zālē vai personīgi nodots adresātam. Uz drīzu tikšanos!

Lūdzam atbalstīt šo absolventu tikšanās pasākumu, pārskaitot uz Rīgas 72. vidusskolas atbalsta biedrības kontu 10 EUR, Maksājuma mērķī norādot vārdu, uzvārdu, lai vieglāk būtu jūs identificēt pie ieejas pasākuma dalībnieka aproces izsniegšanai.

Rekvizīti:

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta biedrība

Vienotais reģ. Nr.40008046610

AS SEB banka

Konts Nr. LV48UNLA0002044469620

Maksājuma mērķis: Pasākuma dalībnieka vārds, uzvārds