Erasmus+ projekti

Rīgas 72. vidusskolas ERASMUS+ programmas projekta
“Efektīvai izglītībai, konkurētspējīgam absolventam – labākai dzīvei!”
dalībnieku atlases konkursa nolikums

01.09.2023. ERASMUS+ nolikums

31.01.2024.
Šogad oktobrī mums, skolotājām Aleksandrai Semjonovai, Arinai Sibirinai un Anastasijai Jakubovai, bija iespēja piedalīties pedagogu mobilitātē Erasmus+ Spānijā, Tenerifē. 😊Gribam dalīties ar zināšanām un pieredzi, ko ieguvām un piedzīvojām ar jaunajiem kolēģiem no dažādām valstīm! 🤝✨
 
Mobilitātes kursa nosaukums ir “Teambuilding for educators: Play and Fun”. Saturā bija daudz noderīgas un aizraujošas informācijas un aktivitāšu par komandas saliedēšanu skolas kolektīvā! 💪🤗
 
Mēs dedzīgi vēlamies dalīties ar savu iegūto pieredzi ar mūsu skolas kolēģiem, tāpēc esam gatavas rīkot meisterklasi, kurā dalīsimies ar saviem iespaidiem un apgūtām komandas saliedēšanas stratēģijām.
 
Šīs meistarklases laikā, izmantojot dažādas interaktīvās aktivitātes, mudinot citus kolēģus piedalīties un aktīvi darboties, centīsimies radīt iespēju izjust tās pašas pozitīvās emocijas, ko mēs esam izjutušas kursa apguves laikā, jo kopā piedaloties aktivitātēs un diskusijās, var ne tikai apgūt jaunas stratēģijas komandas saliedēšanai, bet arī radīt spēcīgu emocionālu saikni – piederības sajūtu.
 
Atsauksmes par meistarklasi jautājiet kolēģiem, kas jau ir piedalījušies meisterklasē! Tajā iegūtās zināšanas un prasmes ne tikai veicina profesionālo attīstību, bet arī rada draudzīgu gaisotni un vēlmi sadarboties ar kolēģiem.
 
Mēs apzināmies, cik svarīgi ir dalīties ar savām zināšanām un mācīties no saviem kolēģiem. Piedāvātās meisterklases mērķis -iepazīstināt kolēgus ar dažādām stratēģijām, kas veicina ne tikai profesionālo attīstību, bet arī kolektīva labklājību un pozitīvu gaisotni visā skolā.
10.11.2023.
Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000147774 “Efektīvai izglītībai, konkurētspējīgam absolventam – labākai dzīvei!” (ID APS1457) ietvaros otrajā pedagogu mobilitātē dosies Marina Brunere, Anastasija Kartiševa un Karina Odinokova. Kolēģes apmeklēs profesionālās pilnveides kursus par iekļaujošo izglītību “A European School for All Children” Florencē (Itālijā).
08.11.2023.
Ir noslēdzies motivēta pieteikuma vēstules konkurss skolēnu mobilitātei. Ir saņemti 22 pieteikumi, kurus izvērtēja angļu valodas skolotāji, un tika pieņemts lēmums – esošā finansējuma ietvaros mēģināt nodrošināt dalības iespējas skolēnu mobilitātē visiem interesentiem.
Ar 22.03.2024. direktora rīkojumu VS72-24-70-rs ir apstiprināti skolēnu grupas mobilitātes dalībnieki:
1. Dmitrijs Pavlovs
2. Jegors Dmitrijevs
3. Marija Kuzmina
4. Maksims Lavrentiks
5. Verokina Bodrova
6. Vladislavs Gontars
7. Diana Seņkova
8. Igors Smuļko
9. Vladislavs Mizgins
10. Aleksejs Solovjovs
11. Anna Pļetņova
12. Darja Glušonoka
13. Gļebs Bugrovs
14. Maksims Nočovka
15. Dina Kožane
16. Darīja Alipova
17. Sofija Kuļiņiča
18. Aleksejs Ignaškins
19. Darja Valuiko
20. Aleksandra Semjonova (skolotāja)
21. Ilga Paula (skolotāja)
11.09.2023.
Ir noslēdzies pieteikumu pieņemšanas laiks skolotāju mobilitātei Erasmus+ projektā „Efektīvai izglītībai, konkurētspējīgam absolventam – labākai dzīvei!”, kuru finansē Eiropas Savienība. Trīs mūsu skolotāju, Aleksandra Semjonova, Arina Sibirina un Anastasija Jakubova, motivētie pieteikumi tika apstiprināti, un viņas dosies uz profesionālas pilnveides kursiem “Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities” par komandas veidošanu kolektīvā un sadarbību skolā, kas notiks rudens brīvlaikā skaistajā Tenerifē, Spānijā.
 
Šogad mūsu Rīgas 72. Vidusskola īsteno lielisko īstermiņa Erasmus+ projektu „Efektīvai izglītībai, konkurētspējīgam absolventam – labākai dzīvei!”, kuru finansē Eiropas Savienība. Šī projekta ietvaros trīs mūsu skolotājas, t.i. A. Semjonova, A. Sibirina un A. Jakubova, piedalījās aizraujošajos Erasmus+ profesionālas pilnveides kursos “Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities” par komandas veidošanu un sadarbību skolā, kas notika rudens brīvlaikā skaistajā Tenerifē, Spānijā. Šī pieredze bija tik bagātinoša un motivējoša, ka mēs nevarējām nepadalīties ar to! ✈
 
Kursa saturs piedāvāja plašu ieskatu komandas veidošanā, sākot no grupu psaiholoģijas līdz personības attīstībai un aktivitāšu plānošanai. Skolotājas ne tikai ieguva praktiskas prasmes, bet arī izpratni par komandas veidošanas pozitīvo spēku, kas ir neaizvietojams skolas atmosfēras un sadarbības veicināšanā. 🤝
 
Mūsu skolotājas iemācījās veidot komandas saliedēšanas aktivitātes, kas ne tikai veicina sadarbību un kopienas sajūtu, bet arī palielina empātiju, uzlabo komunikācijas prasmes, veicina radošumu un paaugstina pašcieņu, kas ir svarīgas kompetences mūsu skolas mērķu sasniegšanā.
Kursa noslēgumā mūsu skolotājas kopā ar citiem dalībniekiem tika novērtētas, saņemot apliecinājumus par iegūtajām kompetencēm. Kopumā šis Erasmus+ kurss bija neaizmirstams piedzīvojums, kas ne tikai veicināja skolotāju personīgo izaugsmi, bet arī nostiprināja starpkultūras saikni ar citiem skolotājiem ārzemēs. Tagad mūsu skolotājas ir gatavas dalīties ar šo pozitīvo enerģiju un veicināt komandas gara attīstību arī mūsu skolā!