Ēdināšana

Pēc skolas rudens brīvlaika, sākot ar 31.oktobri, komplekso pusdienu validācijai 5.-12.klasēm tiks izmantoti tikai QR kodi. Taloni, kas oktobrī tika izmantoti 10.-12. klasēs kā pagaidu validācijas rīks, vairs netiks akceptēti un izmantoti.

QR kods ir nepieciešams, lai ēdinātājs pārliecinātos, ka izglītojamā vecāks ir noslēdzis ēdināšanas līgumu, nav atteicis dienas ēdienreizi un ir veikti savlaicīgi norēķini. QR kods ir pieejams platformā pusdienlaiks.lv izglītojamā profila sadaļā “Personīgais QR kods”. QR kodu ir iespējams lietot gan augšuplādējot izglītojamā viedtālrunī, gan arī izdrukātā veidā.

Ja skolēnam ir tehniski jautājumi par QR koda iegūšanas jautājumiem viedtālrunī vai drukātā veidā, lūdzam savlaicīgi un ārpus pusdienlaika griezties skolas ēdnīcā.

Jau pašreiz QR kodi ir pieejami visiem skolēniem, par kuriem ir noslēgts distances līgums platformā vai arī ir pašvaldības piešķirts brīvpusdienu statuss. Rudens brīvlaikā ēdinātājs reģistrēs platformā arī elektroniski un papīra veidā parakstītos līgumus, un uz līgumā norādīto vecāku e-pastu tiks nosūtīts platformā skolēnam uzģenerētais QR kods.

Skolēni, par kuriem nebūs noslēgts ēdināšanas norēķinu līgums (tādējādi noraidot iespēju saņemt pašvaldības piešķirto pusdienu līdzfinansējumu 1 EUR apmērā/ dienā), tāpat kā līdz šim varēs iegādāties pusdienas skolas ēdnīcā, norēķinoties par to paši pilnā apmērā uz vietas.