Atbalsta personāls

Atbalsta personāla sadarbības komanda

 • Psihologi
 • Speciālie pedagogi
 • Logopēds
 • Sociālie pedagogi
 • Medmāsas
 • Karjeras konsultants

Skolas atbalsta komandas uzdevums ir rūpēties, lai pieņemtais lēmums par atbalsta pasākumiem pēc iespējas mazinātu risku skolēnam saņemt neatbilstošu vērtējumu ikdienā vai pārbaudes darbā.

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir nepieciešami atbalsta pasākumi, kas jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos.

 

Rīgas 72. vidusskolas psihologi

Jeļena Kuzņecova
(1. - 5. klases), 18. kabinets, tālr. Nr. +371 67474751, e-pasts: jkuznecova20@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:30-14:3008:30-14:3008:30-14:3008:30-14:3008:30-14:30
Anastasija Pušņakova
(6. - 12. klases), 68.a kabinets, tālr. Nr. +371 25963800, e-pasts: apusnakova3@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:00-16:30-08:00-16:3008:00-16:3008:00-12:30

Skolas psihologa darba pamatvirzieni:

 • Skolēnu psiholoģiska  diagnostika  (skolēnu gatavība skolai, karjeras izvēle, izziņas spēju īpatnības, attiecības ar vienaudžiem, rakstura  īpatnības un t.t.);
 • Skolēnu, pedagogu un vecāku Individuālā konsultēšana;
 • Individuālais darbs  ar skolēniem (trauksme, bailes, depresīva rakstura  domas, mācību grūtības, savstarpējo attiecību veidošanas problēmas, mācību motivācija);
 • Profilakses pasākumi skolēniem (1.kl., 5. kl  un 10.kl..skolēnu adaptācija, gatavošanas eksāmeniem, „stresa menedžments”);
 • Pedagogu un vēcāku izglītošana  grupās.

Par kādām problēmām  vērsties pēc konsultācijas:

 • Mācību grūtības;
 • Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas , tajā skaitā konfliktsituācijas ( starp  vienaudžiem, starp skolēniem un pedagogiem, starp skolēniem un vecākiem);
 • Emocionāla rakstura  grūtības;
 • Krīžu situācijas;
 • Skolēnu vecumposmu raksturojumi un audzināšanas ieteikumi.

Konsultācijas notiek pēc iepriešēja pieraksta.

 

Rīgas 72. vidusskolas sociālie pedagogi

Solvita Šņore
(1. - 5. klases), 8. kabinets, e-pasts: ssnore6@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:00-15:3008:00-15:3008:00-16:0008:00-15:3008:00-15:30
Santa Konstantinova
(6. - 12. klases), 69. kabinets, e-pasts: skonstantinova@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:00-16:0008:00-16:0007:30-16:0008:00-16:0008:00-15:30

Par kādām problēmām  vērsties pēc konsultācijas:

 • Skolas sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt skolēniem maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt viņus par sabiedrībā lietderīgiem cilvēkiem. 
 

Rīgas 72. vidusskolas logopēdes

Sandra Beļavska (logopēde)
Sākumskola (1.kl., 2.d, 2.e, 3.kl.), 46.a. kabinets, tālr. Nr. +371 20024081, e-pasts: sbelavska@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks11:00-17:0010:00-16:0008:00-16:0008:00-16:0009:00-16:00

Profesionālā kvalifikācija:
Pamatizglītības skolotāja, krievu valodas un literatūras pasniedzēja, skolotājs logopēds

Zinātniskais grāds:
Maģistra grāds pedagoģijā
(Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas fakultāte, LU filoloģijas fakultāte, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte).
Pedagoģiskais darba stāžs – 35 gadi
(Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1989.g.).

Kā  skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību?

 • Skolēnu valodas pārbaude notiek līdz 20.septembrim;
 • Skolēnus logopēdiskajā grupā uzņem visa mācību gada laikā;
 • Skolēni logopēdiskajā grupā tiek uzņemti ar vecāku iesniegumiem;
 • Skolēni individuālās un grupu nodarbības apmeklē pēc stundu saraksta;
 • Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild skolēns, vecāki, skolotājs un logopēds;
 • Skolēns tiek   atskaitīts no logopēdiskās grupas, kad valodas traucējums ir novērsts.

Konsultācijas.

 • Vecāki  var saņemt konsultācijas par bērna valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem;
 • Vecākiem iespēja apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

 

Anastasija Jermakova (logopēde)
Sākumskola (2.a, 2.b, 2.c, 4.kl.), 40.a. kabinets, T. +371 29935268, e-pasts: aroznova@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks-12:30-15:5012:30-15:5012:30-15:5012:30-15:50

Rīgas 72. vidusskolas speciālie pedagogi

Larisa Kapustina
Sākumskolā, 33.a kabinets, tālr. Nr. +371 27062659, e-pasts: lkapustina@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks12:40-13:20
13:40-14:20
13:40-14:2013:40-14:20
14:30-15:10
13:40-14:20
14:30-15:10
12:40-13:20
13:40-14:20

Profesionālā kvalifikācija:

 • Sākumskolas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja.
 • Zinātniskais grāds – Maģistra grāds, (LU, studijas LPI).
 • Pedagoģiskais darba stāžs – 40 gadi.
 • Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1981.g.
Irina Samsonova
(1. - 6. klases), 48. kabinets, e-pasts: isamsonova@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:00-16:3008:00-16:3008:00-16:3008:00-16:3008:00-16:30

Profesionālā kvalifikācija:

 • Sākumskolas skolotāja, speciālās izglītības skolotāja.
 • Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola.
 • Pedagoģiskais darba stāžs – 30 gadi.
 • Rīgas 72. vidusskolā strādā no 1991.g.
 

Rīgas 72. vidusskolas medmāsa

Inesa Repina
Med. kabinets, e-pasts: irepina@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks08:00-16:00 08:00-16:0008:00-16:0008:00-16:0008:00-16:00

Rīgas 72. vidusskolas karjeras konsultants

Nataļja Pučinska-Goršentova
52. kabinets, e-pasts: npucinskagorsento@edu.riga.lv
DienaPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
Pieņemšanas laiks11:00-15:00 13:00-17:0011:00-15:0013:00-17:0009:00-13:00