28.04.2023. 15:00 – 16:00 skolas aktu zālē notiks konference par vidusskolas modeli, padziļināto kursu pedagogi prezentēs savus kursus.

Nākamā 10.klašu kuratore prezentēs specializēto kursu Psiholoģija, Jaunsardzes pārstāvis – Valsts aizsardzības mācības kursu (VAM), skolēnu pašpārvalde – savu darbu un aktivitātes.

16:00 – 17:00 būs iespēja uzdot jautājumus administrācijas pārstāvjiem, pedagogiem un skolēnu pašpārvaldei.

17:00 – 19:00 – skolas vecākiem notiks Vecāku diena (individuālās konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem) un skolas talantu koncerts.