13.02.2023. plkst. 19:15 skolas aktu zālē tiek gaidīti nākamie vidusskolēni un viņu vecāki.

Sarunāsimies par to, kādus mācību priekšmetus skolēni mācīsies vidusskolā.